Reincorporación de profesores

Los grupos de  1º  de Básico a, b y c y 2º B2 d y f (profesora Alfonsa Pascual) ; y los grupos:  B1c, d, g,  C2 c y 2º de Básico de That’s English  (profesora Elena Montalvo)  de inglés tendrán clase a partir del 10/11.

Leave a Reply